Wednesday, May 16, 2018

ਗ਼ਜ਼ਲ

ਸੱਚ ਪਵੇ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ

ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਰਲਦਾ ਨਹੀ

ਖੁਦ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚੋਗ ਨੂੰ

ਤੇਰੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਪਲਦਾ ਨਹੀਂ

ਰੜਕਦਾ ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ

ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ

ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਲੁੱਟਦੀ

ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਛਲਦਾ ਨਹੀਂ

ਪਰਖਿਓ ਜਦ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ

ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਦ ਹੈ ਕਿ ਢਲਦਾ ਨਹੀਂ

ਇਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਭ ਰਿਹਾ ਭੁੱਬਲ ਚੋਂ ਮੈਂ

ਚੈਨ ਹੈਨੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂ
(ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)

No comments:

Post a Comment